Magdalena Mazur – asystentka

Magda Mazur

Magdalena Mazur absolwentka Policealnej Szkoły Medycznej Awangarda na kierunku asystentka stomatologiczna. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie J.Kochanowskiego w Kielcach. Asystentka stomatologiczna z doświadczeniem zawodowym, zdobytym w gabinetach stomatologicznych. Posiada szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną sukcesywnie poszerzaną poprzez uczestnictwo w szeregu konferencjach i szkoleniach zawodowych. Lubi pracować w zespole i łatwo nawiązuję kontakty z pacjentami. W trakcie pracy w naszej klinice dobrze komunikuje się z dziećmi, które bardzo często obawiają się wizyty u stomatologa. Potrafi nawiązać kontakt z małymi pacjentami, których trzeba przekonać do poddania się zabiegowi stomatologicznemu.
Cechuje się pozytywnym stosunkiem do innych osób oraz optymizmem.